Hôm nay có thằng nhắc đến Kim Tan

Hôm nay có thằng nhắc đến Kim Tan. Tự nhiên lại nhớ đến cái thời làm admin page Anti Kim Tan. Cái tên page đầy đủ lại quên mẹ mất rồi cơ. Tên cũng dài lắm. Phụ trách mục đi war. Vì hồi đấy cũng vẫn làm trong AFS. Đi ăn cỗ gặp mấy ông anh họ. Mấy ông ấy hỏi thích Kim Tan không. Rồi trò chuyện thế nào mới biết ông nào cũng like page tao làm admin. Nhìn tao bằng con mắt khán phục với cả khen chửi hay. Ôi. Cái thời hoàng kim. =))))))))))))))
Hồi đấy toàn chơi văn tế đọc dài cả mắt mà chửi câu nào thâm câu đấy khiến bọn kia đéo chửi lại được. Giờ đứa nào viết văn tế chửi tao cũng đéo đọc nổi luôn. Tao lười vl. =))
Chúng mày nên cảm thấy là tao hiền hơn rất nhiều rồi. =))
See Translation

2 Replies to “Hôm nay có thằng nhắc đến Kim Tan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *