Hôm kia ngồi cùng một người bạn than rằng bị xỉa xói sau lưng và bị dìm hàng

Hôm kia ngồi cùng một người bạn than rằng bị xỉa xói sau lưng và bị dìm hàng. Mình khuyên rằng cuộc sống nó vậy, có người này người kia mới là cuộc sống. Mình phải nghĩ và làm những điều tích cực nhưng tìm bốn kiểu người sau để kết giao:
1. Kết giao một người yêu mến bạn, bởi trong lúc bạn nghèo khổ, vấp ngã, họ sẽ an ủi và giúp đỡ bạn.
2. Kết giao với một người có năng lượng tích cực, trong lúc tâm trạng bạn tồi tệ, họ sẽ ở bên cạnh bạn, cổ vũ bạn.
3. Kết giao với một người sẵn lòng dẫn đường cho bạn, tự nguyện làm đá lót đường cho bạn, đưa bạn vượt qua bùn lầy, sương mù.
4. Kết giao một người bạn chịu phê bình bạn, luôn luôn nhắc nhở bạn, giám sát bạn, để bạn luôn phát hiện ra khuyết điểm của mình.
Thể thao cũng là cách lờ đi những điều tiêu cực và cảm thấy cuộc sống này thật thú vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *