Hoàn thành lớp hoa từ đậu và hạt sen tại Sài Gòn <3

Hoàn thành lớp hoa từ đậu và hạt sen tại Sài Gòn <3 Cảm ơn các chị iu đã kiên nhẫn chờ em cả hơn hai tháng trời cho lớp này. Lơp Dubai đợt trước hot hit quá phải quay lại mở thêm mấy lớp vào tháng 8 và đăng kí cũng dự sẽ fulllll không lối thoát. Lớp beanpaste Phillippines đã fulll nhưng đăng kí vẫn còn mở chờ cho lớp tiếp theoooo Các anh chị ở nhà cố gắng chờ em về em lại đón tiếp nồng hậu nhaaaaa, yên tâm đi nhiều có thêm kinh nghiệm để bù đắp thiệt thòi vì chờ lớp lâu quá Whoa whoaaa yêu hoa đường, mến kem Bơ giờ lại cặp kè cả đậu trắnggg #beanpaste #lotuspaste See Translation

4 Replies to “Hoàn thành lớp hoa từ đậu và hạt sen tại Sài Gòn <3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *