Hình Jun từng chụp cho báo 2

Hình Jun từng chụp cho báo 2! <3 Nhìn lạ quá Jun ơi, nhưng mừ chất, e bị thích rồi đếy <3 Còn nhìu nữa mọi người vào đây coi nha : http://yeuamnhac.com/mu…/365-three-sixty-five-t795287p7.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *