Happy Birthday bạn

Happy Birthday bạn . Năm nay hót hit quá phải xếp hàng đến cuối ngày mới đến lượt để chúc mừng sanh nhật bạn =))) Trộm vía năm ngoái chúc có 1-2 cái thôi mà năm nay đã đạt được gần hết rồi. Năm nay chúc bạn thêm tuổi mới, nhiều sức khoẻ vững tay súng bảo vệ “chủ quyền biển đảo và tổ quốc”=))) chúc bạn ngập trong việc để có nhiều xiền sang năm cùng làm một phát to to nhé
Thay vì sống nội tâm hay bùn nhiều, năm nay bạn hãy học tập mình vui chơi một chút, nhưng đừng vui quâ kẻo hai đứa đói vêu =)))
Thế nhé, Bụt chùa nhà không thiêng nên không có bánh đâu, tối ăn tạm món gà nướng pho mai hôm mết thay cho bánh ga tô nhé =)))
See Translation

14 Replies to “Happy Birthday bạn”

 1. Thế chúc sanh thần cho đỡ quê nhé!
  Chúc Tùng ngày càng bận rộn kiếm bộn tiền này!
  Đẹp trai++ này!
  Hạnh phúc++ với bạn làm gà hôm mết cho này!
  May mắn++ nốt luôn nhé!
  Cứ thế mà triển nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *