ĐỘT NHIÊN

ĐỘT NHIÊN?
Tui xưa nay không thích trái cây.
Thế mà chả hiểu sao hôm nay đột nhiên thích trái cây?
Nhưng, dù đã cố lấy ngón tay banh lớn màn hình ra… mà vẫn không nhìn rõ đó là trái cây gì?
Hay là… bọn địch nó đưa lên để cài mình?

55 Replies to “ĐỘT NHIÊN”

  1. Thì e nói quả đó đó. Giống bưởi mỹ mới nhập về VN nên nó lạ với ta thôi. Thế bác nghĩ e nói quả nào nữa đây

  2. BANH vừa thôi kẻo… Rách em. Nôm na gọi nó là TRÁI QUÍ? “Đa nghi” quá. Làm gì có địch nào “cài”?

  3. Ờ hén, banh quá trời lun, nhìn đỏ con mét mà cũng không biết là trái gì. Nguy!

  4. Phía trc là 2 quả bưởi, 1 quả đào lộn hột. Phía sau là quả lựu khổng lồ. Mắt anh kém thế rồi cơ à!?

  5. Khong được rồi bác Kao Phú ui!Đây là âm mưu của thế lực thù địch nhằm làm tha hoá nội bộ của những người “khong thích trái cây” như bác và…em! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *