Đỗ Pháp Thuận

Đỗ Pháp Thuận – một tăng sĩ tiêu biểu thời Tiền Lê
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53588
#thuviensodhqghn
#thoitienle
#triethocphatgiao
Đỗ Pháp Thuận (915- 990) là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Đinh – Tiền Lê và cũng là trường hợp độc đáo trong lịch sử văn học Việt Nam. Tên tuổi, hành trạng của ngài không những được các bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam nhắc đến mà còn có vị trí quan trọng trong các bộ hợp tuyển Lịch sử văn học ở nước ta.
Theo cách tính tuổi ngày xưa (tính theo tuổi mụ) thì Đỗ Pháp Thuận sinh năm 915.
Về tình hình tu tập, các nguồn thư tịch cổ cũng không ghi chép rõ. Sách Thiền uyển tập anh chỉ cho chúng ta biết Đỗ Pháp Thuận thuộc thế hệ thứ 10 dòng Tỳ ni đa lưu chi.
Cũng như các vị Thiền sư Lã Định Không, La Quí An, Vạn Hạnh,…Đỗ Pháp Thuận sống và hành đạo trong xã hội có nhiều biến động dữ dội. Là một tăng sĩ có am hiểu Nho giáo, Đỗ Pháp Thuận chắc chắn ý thức được trách nhiệm công dân của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới triều Lê Đại Hành. Chính vì vậy, ngài dốc sức cùng nhà vua trù liệu sách lược dựng nước và giữ nước cùng nhà vua. Đặc biệt, ngài đã thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình khi được nhà vua hỏi về vận nước dài ngắn.
Mời các bạn quan tâm đọc thêm bài viết “Đỗ Pháp Thuận – một tăng sĩ tiêu biểu thời Tiền Lê” của tác giả Nguyễn Quang Khải tại đường link http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53588
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *