Dành cho những bạn bán hàng online

Dành cho những bạn bán hàng online . H biết giờ này đa số mn vẫn đang làm việc nè. Cố gắng lên nha
Muốn GIÀU CÓ bạn phải CÀY và CHẤP NHẬN NGHÈO KHÓ 1 thời gian.
Muốn có NHIỀU THỜI GIAN bạn phải CHẤP NHẬN BẬN 1 thời gian.
Muốn SƯỚNG CẢ ĐỜI bạn phải chấp nhận KHỔ MỘT THỜI
Muốn có cái NGƯỜI KHÁC KHÔNG CÓ bạn phải làm những việc NGƯỜI KHÁC KHÔNG LÀM.
THẾ NÊN:
Cố lên nhé, tất cả các bạn của tôi.
Đã làm gì thì đừng nản.
Luôn luôn phải nghĩ” MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC”
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *