Đã không ốm thì thôi nhưng ốm thì cả 2 chi em nhà nó rủ nhau ốm

Đã không ốm thì thôi nhưng ốm thì cả 2 chi em nhà nó rủ nhau ốm, rủ nhau nôn trớ ..mới đã chứ. Sao mà chúng nó yêu bố mẹ thế k biết. Hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *