Cực phẩm tối ngày mưa: mắm rò và ruốc Huế cay thơm đậm đà

1  
Cực phẩm tối ngày mưa: mắm rò và ruốc Huế cay thơm đậm đà. Chao ơi hắn đã! Đứa mô thèm mạ tao chỉ chỗ cho mua.
See Translation

6 Replies to “Cực phẩm tối ngày mưa: mắm rò và ruốc Huế cay thơm đậm đà”

    1. Tao cần mua ruốc quẹt bánh tráng ăn. :”| Với chú mô biết chỗ mua cái khuôn bánh ép hông? Trên mạng bán mắc vê lờ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *