Chuẩn bị lên đường bảo vệ tổ quốc

Chuẩn bị lên đường bảo vệ tổ quốc.
Bạn bè, anh, chị em ở lại mạnh giỏi, làm ăn phát đạt nhé.
Ai cần gì nhớ gửi thư vết tay mình sẽ hỗ trợ từ xa nha.
Trường Sa chắc không được dùng wifi với 3G để inbox, facetime với teamviewer gì đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *