Cho đến nay vẫn thấy cuộc đời mình thật có nhiều thứ để kể lại cho đời sau

Cho đến nay vẫn thấy cuộc đời mình thật có nhiều thứ để kể lại cho đời sau – sảng khoái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *