Chả nói điêu

1 1 1  
Chả nói điêu
Mai e lại gửi nem lên Tpho, khách lấy báo e luôn nhớ
Freeship đến tận giường luông

6 Replies to “Chả nói điêu”

    1. uh đúng đấy, khách của c cũng nhiều người bảo phải cho thêm nhiều tỏi hơn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *