Cảm ơn những người bạn

Cảm ơn những người bạn, các khách mời và toàn bộ ekip sản xuất của VTC, báo PNVN đã cùng nhau làm nên một cuộc offline đầy ý nghĩa hôm nay.
See Translation

One Reply to “Cảm ơn những người bạn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *