Cái trời đất này

Cái trời đất này,chỉ có chui ngăn đá nằm.ngồi k mà mỡ vs đường cứ chảy hết cả ra.
Chui vào có làm kem cũng đc,mỗi tội.tủ bé quá.k vừa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *