Cả ngày hqua

1 1  
Cả ngày hqua, e huy động hết lực lượng có thể nhờ được để làm 80h gửi lên Sơn La mà bị thiếu, k thể làm nổi. E gom tiếp đợt tới nha cm.

18 Replies to “Cả ngày hqua”

    1. 🙁 bạn c nó chưa kịp ship ý, nếu tiện đg e qua Sumikids 344 tô hiệu lấy giúp c nha

    1. 🙁 bạn c nó chưa kịp ship ý, nếu tiện đg e qua Sumikids 344 tô hiệu lấy giúp c nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *