BUỘT MỐI TƠ

BUỘT MỐI TƠ
(Ngũ độ thanh.Lưu thủy)
***********************************
Vẫn biết theo cùng lại bỏ ngơ
Người sao lỗi hẹn kẻ mong chờ
Vần thơ viết mãi cuồng không gửi
Nốt nhạc rên hoài nẫu chẳng mơ
Bởi những tình yêu giờ chớm nhạt
Rồi bao hạnh phúc bữa phai mờ
Ngàn thương buổi ấy còn hay đã
Nỡ khảy cung đàn buột mối tơ.
***********************************
Bùi Tấn Hoàn. (632)
***********************************

6 Replies to “BUỘT MỐI TƠ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *