Bỏ bê quần áo lâu2 rồi e lại đăng :(

1  
Bỏ bê quần áo lâu2 rồi e lại đăng 🙁
Áo cotton- quần đũi là mát oy cm nhì

4 Replies to “Bỏ bê quần áo lâu2 rồi e lại đăng :(”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *