Bắt đầu thấy tiếc tóc xoăn dài rồi ý :( bao giờ cắt tóc cũng thất bại T

Bắt đầu thấy tiếc tóc xoăn dài rồi ý 🙁 bao giờ cắt tóc cũng thất bại T_T
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *