Ban ngày động viên nhau làm việc

1  
Ban ngày động viên nhau làm việc, tối về ghé nhà sách mua sổ đôi rồi đèo nhau ra phố ăn bát cháo sườn, đốt điếu thuốc, khua cốc chè rồi về. Hạnh phúc mỗi ngày chỉ như vậy thôi
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *