500 ace ở Mộc Châu ơiiiii

500 ace ở Mộc Châu ơiiiii
Mai e gửi Nem, mắm tép xuống Mộc Châu. Ace ở đó ăn gì không ???? Báo e luôn nhé

3 Replies to “500 ace ở Mộc Châu ơiiiii”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *