Month: September 2018

Bạn có nghe cụm từ “Sức khoẻ Chuyển hoá, Bạn có nghe cụm từ “Đề Kháng Insuline

Bạn có nghe cụm từ “Sức khoẻ Chuyển hoá”? Bạn có nghe cụm từ “Đề Kháng Insuline”? Trên 50% người chết do các căn bệnh NCD bắt nguồn từ 2 cụm từ trên. BIOS LIFE – Dòng sản phẩm ĐỘC QUYỀN thế giới giúp giải quyết những vấn đề lớn […]