Month: January 2018

CƯỠI LẠC ĐÀ XUYÊN SA MẠC SAHARA, Đoàn du lịch phượt do nhà văn Di Li làm trưởng đoàn đã vượt qua dãy núi Atlas đến…

CƯỠI LẠC ĐÀ XUYÊN SA MẠC SAHARA Đoàn du lịch phượt do nhà văn Di Li làm trưởng đoàn đã vượt qua dãy núi Atlas đến sa mạc Sahara cưỡi trên lưng lạc đà. Chúng tôi đã mua áo cờ Việt Nam và mặc lên, đã uống trà, ăn súp […]

VĂN CHỈ, Trong các di tích tín ngưỡng Việt Nam, mọi người đều biết đến Văn Miếu, Văn Thánh là nơi thờ ông tổ Nho…

VĂN CHỈ Trong các di tích tín ngưỡng Việt Nam, mọi người đều biết đến Văn Miếu, Văn Thánh là nơi thờ ông tổ Nho giáo là Khổng Tử, các học trò của ông và các nhà khoa bảng tiêu biểu của Việt Nam. Trong đó Văn Miếu, Quốc Tử […]