Month: January 2018

CƯỠI LẠC ĐÀ XUYÊN SA MẠC SAHARA, Đoàn du lịch phượt do nhà văn Di Li làm trưởng đoàn đã vượt qua dãy núi Atlas đến…

CƯỠI LẠC ĐÀ XUYÊN SA MẠC SAHARA Đoàn du lịch phượt do nhà văn Di Li làm trưởng đoàn đã vượt qua dãy núi Atlas đến sa mạc Sahara cưỡi trên lưng lạc đà. Chúng tôi đã mua áo cờ Việt Nam và mặc lên, đã uống trà, ăn súp […]