Month: December 2017

Hồi còn trẻ trâu, nyc của mình dắt về nhà vào dịp tết, mình thấy mọi người vui thiệt là vui, đứng xếp hàng nhận…

Hồi còn trẻ trâu, nyc của mình dắt về nhà vào dịp tết, mình thấy mọi người vui thiệt là vui, đứng xếp hàng nhận lì xì. Mình đứng ở xa xa nhìn cái tự nhiên khóc. Hổng phải vì nhớ nhà mà là vì…. từ nhỏ gia đình mình […]