Day: November 1, 2017

Tôi đã gây nghiện hoa cho bố mẹ như thế nào, Hai năm trước khi mới bước vào con đường nghiện ngập, thường các…

Tôi đã gây nghiện hoa cho bố mẹ như thế nào Hai năm trước khi mới bước vào con đường nghiện ngập, thường các buổi tối xong việc là lao đầu vào đọc và hỏi kn trồng hoa, từ khâu làm đất, sang chậu, chăm bón, các bệnh tật của […]