Day: August 28, 2017

Anh Trần Huy Tản có mấy câu thơ hay làm rõ thêm về về sự khác biệt giữa những người Giang hồ chính hiệu và đám Giang hồ chui:

Anh Trần Huy Tản có mấy câu thơ hay làm rõ thêm về về sự khác biệt giữa những người Giang hồ chính hiệu và đám Giang hồ chui: “Giang hồ chính hiệu cũng hay Mang tiếng khốn nạn nhưng đầy nhân văn Đói quá liều đi kiếm ăn Sẵn […]