Day: July 30, 2017

KINH DOANH LÀ PHẢI LIỀU

KINH DOANH LÀ PHẢI LIỀU – LIỀU ĂN NHIỀU SỢ ….. Thì không thích hợp cho cái nghề này. Có bỏ vốn mới tâm huyết với sản phẩm. Mới chăm sóc khách hàng tốt, mới phấn đấu ===» doanh thu ===» có thu nhập. 10 bạn Ib mình 5 bạn […]