Day: June 29, 2017

KỸ THUẬT BIỂU DIỄN:

  KỸ THUẬT BIỂU DIỄN: HÀI PHI LÝ VÀ CHÂN THẬT CẢM (Chia sẻ học thuật nên hơi dài vì sợ hiểu sai lệch.) Trong kỹ thuật biểu diễn, hài kịch có nhiều phong cách nhưng hiện nay các gameshow đang bùng nổ với thể loại HÀI PHI LÝ. Đây […]