Day: June 28, 2017

Ngụ ngôn quạ và sáo:

Ngụ ngôn quạ và sáo: Con quạ kêu tiếng là bị ném đá. Con sáo thì hót hay. Nên con quạ bảo con sáo: chắc tớ đi chỗ nào ko ai biết tớ là ai. Con sáo bảo: cậu có đi cũng vậy thôi, tiếng kêu của cậu báo hiệu […]

Ước gì mình cũng có một tình yêu mãnh liệt và sự bền bỉ đáng kinh ngạc của De Wolf đối với ngôn ngữ nói chung và dịch thuật văn học cổ điển nói riêng

  Ước gì mình cũng có một tình yêu mãnh liệt và sự bền bỉ đáng kinh ngạc của De Wolf đối với ngôn ngữ nói chung và dịch thuật văn học cổ điển nói riêng. Ai cũng có một sở thích nào đó,nhưng luôn mơ hồ về cách nắm […]