Day: June 26, 2017

Đỗ Pháp Thuận

Đỗ Pháp Thuận – một tăng sĩ tiêu biểu thời Tiền Lê http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53588 #thuviensodhqghn #thoitienle #triethocphatgiao Đỗ Pháp Thuận (915- 990) là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Đinh – Tiền Lê và cũng là trường hợp độc đáo trong lịch sử văn […]

Tại Pakistan

Tại Pakistan, xe bồn chở xăng lật, hàng trăm người bu lại… hôi của. Sau đó xe bồn nổ, hơn 120 người chết và gần 100 bị thương. Con người mê mờ vì lòng tham nên không nhìn thấy hố lửa mà thản nhiên nhảy vào… See Translation