Day: June 24, 2017

TRANSFORMERS 2017: THE LAST KNIGHT

  TRANSFORMERS 2017: THE LAST KNIGHT KỊCH BẢN THẤT BẠI Với độ dài thừa thải 150 phút, bộ phim đã quá thừa các tuyến nhân vật. Vì vậy tác giả và đạo diễn đã không quán xuyến hết các tuyến nhân vật, khiến cho câu chuyện rối rắm, các nhân […]