Day: March 26, 2017

Vào chùa Kampong Thmor

Vào chùa Kampong Thmor – nơi 38 năm trước đơn vị dừng chân trước khi bước vào chiến dịch Udon tháng 3/1979. Thỉnh một vài trái cây của chùa hiện nay để tìm trong hương vị nầy có bao nhiêu phần hồn của đồng đội đã nằm lại trên đường […]