Day: March 21, 2017

Bé vừa đi làm về

Bé vừa đi làm về, 9h30 tối chưa kịp ăn uống, thấy nhà ẩm ẩm nghĩ bụng chắc trời nồm…bật hút ẩm ngay Ai dè, một nàng tiên mang sổ phi ra đòi đủ thứ tiền: – Mẹ ơi, hôm qua con gấp 2 tủ quần áo 10 nghìn mẹ […]