Day: October 19, 2016

__ST__ ( thấy cũng đúng, vì mọi thứ đều k có phương hướng, k có định hướng và người cầm lái có cái tâm vs cái tầm chưa đủ níu kéo lại bước chân ta đi) Em tốt nghiệp loại giỏi của 1 trường Đại Học danh tiếng của VIỆT […]