Day: October 10, 2016

100 ngày ngồi ghế tổng thống

100 ngày ngồi ghế tổng thống DUTERTE MUốN GÌ? Rodrigo Duterte đã khuấy động khu vực chỉ sau 100 ngày ngồi ghế tổng thống. “Unfriend” Mỹ và kết bạn với Nga lẫn Trung Quốc, “Hitler-Duterte” cũng nhuốm máu đường phố Philippines với khoảng 3.700 người bị giết trong cuộc chiến […]