Day: June 24, 2016

NGÀY BỎ PHIẾU “BREXIT”

NGÀY BỎ PHIẾU “BREXIT” Ở Oxford, không thấy toàn dân “nô nức đi bỏ phiếu”. Thời gian bỏ phiếu quy định từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối (hình 1). Thú vị là nhiều điểm bỏ phiếu được đặt tại nhà thờ, trường học cũ hay các tổ chức […]