20/10 nhà mềnh khí thế chưa này

20/10 nhà mềnh khí thế chưa này? Nay mới up để kéo khí thế lên k tụt mất nhở Bình Minh, Phạm Vân Khánh, Hoàng Liên, Pham Dinh Thang, Thuỷ Trương, Chiaki Xn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *